Żółkiew w literaturze

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami o Żółkwi. Zarówno tymi najstarszymi jak i współczesnymi. Nie tylko w języku polskim. Publikacje dostępne w sieci mają aktywne linki. Po pozostałe (jeśli wzbudzą Państwa zainteresowanie) trzeba będzie udać się do bibliotek.

PUBLIKACJE O ŻÓŁKWI

Do 1945 roku

 • Barącz Sadok, Pamiątki miasta Żółkwi. Lwów 1852. https://polona.pl/item/10980952/4/
 • Barącz Sadok, Pamiątki miasta Żółkwi. Lwów 1877.
 • Chudek Józef Marian, Koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej w Żółkwi. [w]: „Przewodnik Katolicki – Pismo ilustrowane dla Rodzin katolickich”, nr 43 z 27.10.1929 r., s. 631-632. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=174405
 • Głos Żółkwi: w 250-ą rocznicę odsieczy wiedeńskiej: d. 24 września 1933. Red. Rossowski St., Horwath E., Obywatelski Komitet Obchodu, Żółkiew 1933 (jednodniówka).
 • L. K., Nagrobki Żółkiewskich, będące w kościele parafialnym w Żółkwi. [w]: „Przyjaciel Ludu: czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości”, nr 19 z 12 października 1849 r., s. 147-150. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=11536
 • L. K., Zamek Żółkiewski. [w]: „Przyjaciel Ludu: czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości”, nr 47 z 20 listopada 1847 r., s. 370-371. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=11480
 • L. K., Żółkiew. [w]: „Przyjaciel Ludu: czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości”, nr 18 z 28 września 1849 r., s. 140-141, 143-144. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=11535
 • Łomnicki Alojzy Marian, Materyały do geologii okolic Żółkwi. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Lwów 1887.
 • Niedźwiecki Mikołaj, Z przeszłości Żółkwi. Nakładem autora, Lwów 1908. http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=19611
 • Nowicki Aleksander, Okolice Żółkwi. Wędrówki po kraju, cz. I, [w]: Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do „Gazety Lwowskiej”, nr 5/1878. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=97129
 • Nowicki Aleksander, Okolice Żółkwi. Wędrówki po kraju, cz. II, [w]: Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do „Gazety Lwowskiej”, nr 6/1878. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=97131
 • Objaśnienia obrazów historycznych kościoła żółkiewskiego. Lwów 1904.
 • Osiński Marian, Zamek w Żółkwi. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury, Lwów 1933. http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=128
 • Pamiątka 300-letniej rocznicy założenia miasta Żółkwi. Z rys. i fot. L. Koehlera. Komitet miejscowy, Żółkiew 1903. https://polona.pl/item/627483/1/
 • Pamiątka odnowienia i poświęcenia kościoła żółkiewskiego dnia 12 września 1867: zawierająca historją kościoła żółkiewskiego, kazania miane podczas nabożeństwa i sprawozdanie przychodu i obrotu funduszów zebranych. J. Nowakowski, Lwów 1868.
 • Przewodnik po Lwowie i okolicy z Żółkwią i Podhorcami. Z planem miasta i teatru. Nakł. Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego, Lwów 1910. http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=9927
 • Rehman Antoni, O formacyach roślinnych w Galicyi: obwód żółkiewski. Kraków 1869. http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10304299_00007.html
 • Romanowski Henryk, Próba organizacji gospodarstwa włościańskiego w powiecie żółkiewskim. Państwowy Instytut Nauk. Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, Warszawa 1930.
 • Schneider Antoni, Starożytności miasta Żółkwi krótko opisane na pamiątkę obchodu uroczystości odnowienia kościoła farnego w tem mieście dnia 12 września 1867 r. J. Dobrzański, Lwów 1867. http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=19525
 • Schall Jakub, Dawna Żółkiew i jej Żydzi. Żydowska Gmina Wyznaniowa, Żółkiew 1939.
 • Szajnocha Karol, La Pologne au 17e siécle: le château de Zolkiew. M. Lévy, Paris 1870.
 • Szuperski Stanisław Marian, Żółkiew i jej zabytki historyczne: w 250-lecie odsieczy Wiednia przez króla Jana III Sobieskiego, nakł. aut., Żółkiew 1933.
 • Szyrajew Stanisław, Wiersz poświęcony ukochanemu ludowi polskiemu i ruskiemu w 300-letnią rocznicę założenia Żółkwi i odsłonięcia dwóch pomników Stanisława Żółkiewskiego hetmana i Jana Sobieskiego króla polskiego. Żółkiew 1903.
 • Świechowski Jarosław, Opis sanitarnych warunków garnizonu Żółkiew wraz z epidemjologią i statystyką duru brzusznego, durów rzekomych, czerwonki i ostrych epidemicznych schorzeń przewodu pokarmowego. Warszawa 1929.
 • Tovaristvo Dobroï Smerti pìd pokrovom Stražduŝoï Božoï Materi. Vidav. OO. Vasilìân, Žovkva 1927.
 • Tovaristvo Dobroï Smerti: pìd pokrovom stražduŝoï Božoï Materi. Tovaristvo Dobroï Smerti , Žovkva 1928.
 • W hołdzie Żółkwi …: uczennice Pryw. Seminarjum Naucz. Żeń. Zgromadzenia SS. Felicjanek w Żółkwi. Żółkiew 1932.
 • Zubrzycki Jan Sas, Żółkiew: studium architektoniczne. Redakcja „Architekta”, Kraków 1901.
 • Z uroczystości w Żółkwi. [w]: „Przyjaciel Dzieci” – pismo tygodniowe ilustrowane, nr 41 z 10.10.1908 r., s. 485-486. http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=162766
 • Z uroczystości w Żółkwi. [w]: „Przyjaciel Dzieci” – pismo tygodniowe ilustrowane, nr 42 z 17.10.1908 r., s. 494-496. http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=162767